Dobrodošli


Mladen Tomašič,
predsednik poslovnega kluba


Marija Galun,
tajnica poslovnega kluba

 

Pravna oblika

Poslovni klub deluje od leta 2011 kot neodvisna pravna oseba znotraj španskega podjetja Fañabe Mar Canarian Investments S.L., kratko FMCI S.L., ki  je bilo ustanovljeno leta 2007 in je v stoodstotni slovenski lasti.

Vodstvena struktura: predsednik in tajnica
Število redno zaposlenih: 1
Število pogodbeno zaposlenih: 2

Glavne dejavnosti in namen:
 
•    Navezovanje neformalnih in formalnih kontaktov med slovenskimi in španskimi
     vladnimi institucijami in ostalimi ustanovami obeh držav.
•    Nudenje pomoči pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji.
•    Povezovanje gospodarstvenikov in podjetnikov ter pospeševanje podjetništva.
•    Promoviranje slovenskega gospodarstva.
•    Raziskovalno podjetništvo. Podjetniško svetovanje, marketinške in tržne storitve  ter
      povezovanja med slovenskimi in španskimi podjetji. 
•    Storitve razvoja, raziskav in znanosti na ekonomskih, tehničnih in organizacijskih 
      področjih in realizacija skupnih projektov na različnih področjih.
•    Seznanjanje španske poslovne javnosti o slovenskem poslovnem okolju.
•    Seznanjanje slovenskih ustreznih institucij in podjetij o poslovnih dogodkih in 
      njihovih spremembah v poslovnem okolju, v katerem naš poslovni klub deluje.
•    Organizacija srečanj, izobraževalnih in informacijskih sestankov.
•    Informiranje članov o medsebojnih recipročnih gospodarskih in davčnih zadevah.

Poslovni klub opravlja svoje redne naloge in operativne aktivnosti skozi vse tekoče leto. Delo teče kontinuirano. Obseg dela se iz dneva v dan povečuje. Redno delovanje poslovnega kluba v letu 2012 in naprej bo odvisno predvsem od skupnih finančnih sredstev, na podlagi katerega bomo sprejeli obseg in predvideli kakovost poslovanja. Načrt delovanja bo narejen v premem sorazmerju z dejanskimi stroški in potrebami.

Namen poslovanja kluba je predvsem pospešitev in krepitev gospodarske dejavnosti med Slovenijo in Španijo. Spodbuditi Slovence v Španiji, tako fizične kot pravne osebe k povezanosti, večji aktivnosti in prepoznavnosti ter  jim nuditi ustrezno strokovno pomoč. Osnovni temelj poslovanja poslovnega kluba je Slovenec kot fizična oseba, ki živi v Španiji za stalno, začasno ali prihaja kot turist, študent, idr., in Slovenec kot podjetnik, ki posluje s Španijo kot slovenski ali španski pravni subjekt.

Ponudba naših storitev je osnovana na tako imenovani "plug in office«, posebni pisarni v prostorih poslovnega kluba, katero lahko slovenska podjetja uporabljajo po dogovoru za določen čas. V primeru poslovnega kluba ne gre samo za klasičen poslovni klub in ne za klasično društvo, temveč za integracijo obeh.

Poslovni klub ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino in je popolnoma in v celoti nepolitičnega značaja.  

Prednosti poslovnega kluba:

•    Poslovni klub predstavlja medresorsko podjetniško organizacijo, ki
     pokriva vsa področja gospodarskega poslovanja in nudi s svojimi 
     storitvami  celovito paleto storitev za podjetnike, ki želijo aktivno
     sodelovati na španskem  tržišču.
•    Poznavanje poslovnega okolja na celini Španije, na Kanarskem in 
     Balearskem otočju ter dveh enklavah v Afriki s Ceuto in Melillo.
•    Dostop do najvišjih vladnih in gospodarskih nosilcev odločanja
     v Sloveniji in Španiji.
•    Dobro poznavanje španskega makro in mikro okolja.
•    Reference s področja gospodarstva, podjetništva in financ.
•    Izobražen, izkušen in strokoven kader.
•    Predstavitve Slovenije v javnih občilih in na forumih kot ugodnega in
     visoko inovativnega partnerja za španska podjetja.
•    Pomoč slovenskim podjetjem pri oceni tržnega potenciala ter pri
     izdelavi strategije vstopa na trg, posredovanju in interpretaciji
     informacij novo uvedenih regulacijskih norm v Španiji, iskanju 
     sodelovanja z regulacijskimi organi.
•    Pridobivanje informacij za slovenska podjetja pri sodelovanju v
     španskih poslovnih združenjih z namenom mreženja in lobiranja za
      lastne interese.
•    Transparenten pregled odprtih razpisov za nepovratna sredstva EU v Španiji.