Dobrodošli


Mladen Tomašič,
predsednik poslovnega kluba


Marija Galun,
tajnica poslovnega kluba

 

Cilje poslovnega kluba opredeljujemo v dveh delih.

Prvi del je poslovno sodelovanje med slovenskimi in španskimi podjetji, v obliki krepitve medsebojne gospodarske dejavnosti, z možnostjo sodelovanja mladih slovenskih strokovnjakov in znanstvenikov na različnih znanstvenih in strokovnih področjih.

Drugi del je  medsebojno povezovanje Slovencev živečih v Španiji ter s tem ohranjanje in utrjevanje narodne, kulturne, duhovne, socialne, športne in jezikovne identitete.

Finančna sredstva za obstoj in poslovanje kluba v prvem letu poslovanja so bila zagotovljena iz lastnih virov. Za trajno, kontinuirano in kvalitetno dejavnost v prihodnosti bo potrebna ob lastnih sredstvih vsakoletna redna finančna podpora s strani ustreznih slovenskih organov in institucij. 

Poslanstvo poslovnega kluba je pomagati soustvariti konkurenčno prednost z dodano vrednostjo za slovenska podjetja na španskem gospodarskem in podjetniškem področju ter na povezovanju, skrbi in spoštovanju slovenskega človeka kot posameznika ali v skupini.

V srednjeročnem obdobju želimo postopoma odpreti nove  dislocirane enote poslovnega kluba v mestih Barcelona, Sevilla in Bilbao.